Category Archives: Prisvinnere 2018

Michael Olestad Nybråten og Ahmed Umar ble tildels Scheiblers priser for henholdsvis Design og Kunsthåndverk for 2018

 

 

 

2004 Talentpris i kunsthåndverk: Vidar Koksvik

2004 Talentpris i kunsthåndverk: Vidar Koksvik

Talentprisen i kunsthåndverk på kr. 100.000,- er tildelt Vidar Koksvik Vidar Koksvik tildeles Scheiblers Legats Talentpris i Kunsthåndverk for 2004 for sin nyskapende og fremragende glasskunst. Koksvik kan kalles en ”kulturarbeider i glass”, fordi han ofte har hatt vanskelig for å plassere seg innenfor den stramme kategorien kunsthåndverker, kunstner eller designer. Hans arbeider ligger i et […]

les mer »
2003 Hederspris: Kåre S. Hansen

2003 Hederspris: Kåre S. Hansen

Hedersprisen på kr. 100.000,- er tildelt Kåre S. Hansen Kåre S. Hansen tildeles Scheiblers Legats Hederspris for 2003 for sin mangeårige og omfattende frivillige innsats for å skape et positivt miljø for ungdom i Oslo. Hans innsats er ekstraordinær og viser et engasjement det står stor respekt av. Kåre Hansen er en pådriver i å bruke […]

les mer »
2003 Talentpris kunsthåndverk: Armando E. Santos

2003 Talentpris kunsthåndverk: Armando E. Santos

Talentprisen på kr. 100.000,- er tildelt Armando E. Santos Armando E. Santos tildeles legatets Talentpris i Kunsthåndverk for 2003 med NOK 100 000 for sine kleskreasjoner der couture-aspektet kommer frem i plaggenes utsøkte fremstillingsmåte. Plaggene kombinerer på en fascinerende måte fransk couture-tradisjon med et røft, dagsaktuelt og ungdommelig uttrykk. Valg av materiale fra brukte jeans faller perfekt […]

les mer »
2003 Talentpris design: Torbjørn Anderssen

2003 Talentpris design: Torbjørn Anderssen

Talentprisen på kr. 100.000,- er tildelt Torbjørn Anderssen Torbjørn Anderssen tildeles legatets Talentpris i Design for 2003 med NOK 100 000. Han har markert seg som en av de mest nyskapende møbeldesignere i Norge. Hans minimalistiske og elegante møbler har i løpet av få år bidratt sterkt til å heve nivået i vårt designmiljø. På en […]

les mer »
2003 Oppmuntringspris design: Olav H. Frøysnes

2003 Oppmuntringspris design: Olav H. Frøysnes

Oppmuntringsprisen på kr. 50.000,- er tildelt Olav H. Frøysnes Olav H. Frøysnes tildeles legatets Oppmuntringspris for 2003 med NOK 50 000. Hans barnevugge med sine vakre, svungne linjer, er et produkt som er rimelig å produsere og dessuten fullstendig resirkulerbart. Han viser nytenkning i bruk av miljøvennlig materiale og miljøhensyn inkluderes i hele designprosessen.

les mer »
2002 Hederspris: Shabana Rehman

2002 Hederspris: Shabana Rehman

Hedersprisen på kr. 100.000,- er tildelt Shabana Rehman Litt om hedersprisvinneren Styret i Scheiblers Legat har ønsket å tildele legatets Hederspris for år 2002 til Shabana Rehman med kr. 100.000,- for hennes uredde og markante deltakelse i den offentlige debatten der hun forfekter humanisme og toleranse, enkeltindividets rett til valgfrihet, til å være forskjellige og samtidig bli […]

les mer »
2001 Hederspris: Merete og Pi Mostue

2001 Hederspris: Merete og Pi Mostue

Hedersprisen på kr. 100.000,- er tildelt Merete og Pi Mostue Merete Mostue og Pi Mostue tildeles legatets Hederspris for år 2001 med kr. 100.000, for sin innsats for små barn i akutt krise. I sitt åpne beredskapshjem, knyttet til Aline Spedbarnsenter, har Merete og Pi Mostue utvist en ekstraordinær og langvarig innsats preget av stor sosial […]

les mer »
2001 Talentpris kortfilm: Dag Johan Haugerud

2001 Talentpris kortfilm: Dag Johan Haugerud

Talentprisen på kr. 100.000,- er tildelt Dag Johan Haugerud Dag Johan Haugerud får Talentprisen fra Scheiblers Legat for sitt åpenbare talent som filmskaper.  Uten å være utydelig behersker han antydningens kunst.  Han har blikk for pussige detaljer i det dagligdagse, det tragikomiske og skjulte maktstrukturer mennesker i mellom.  Det ubehagelige, det intime og smerten i hverdagen […]

les mer »
2000 Hederspris: Kirsten Frigstad

2000 Hederspris: Kirsten Frigstad

Hedersprisen på kr. 100.000,- er tildelt Kirsten Frigstad Styret i Scheiblers Legat har i år ønsket å gi hedersprisen til en person som har gjort en idealistisk og banerytende innsats for prostituerte kvinner. Valget var enkelt. Kirsten Frigstad fyller disse kriteriene fullt ut. Hun var med på å starte Oslo kommunes Prostitusjonsprosjekt, og jobbet i dette fram til […]

les mer »