Stiftelsens formål er å støtte samfunnsnyttige og kulturelle tiltak. Styret innvilger støtte til konkrete prosjekter med hovedvekt på sosiale tiltak. Stiftelsen deler også ut priser.

Midlene som deles ut av Stiftelsen Scheibler er avkastning av verdier tilført stiftelsen gjennom avhending av Fabritiuskonsernet, som ble bygget opp av familien Scheibler.

Scheibler deler ut 10-12 mill kr årlig. Stiftelsen konsentrerer i hovedsak sin innsats om Oslo-området.
Søknader fra enkeltpersoner kan ikke ventes imøtekommet.

Sosiale prosjekter: Se Hvem kan søke.

Kulturelle prosjekter: Se Hvem kan søke.

Priser: Stiftelsen vil normalt utdele:

  • En årlig Designpris.
  • En årlig Kunsthåndverkpris.