Stiftelsens formål er å støtte samfunnsnyttige og kulturelle tiltak. Styret innvilger støtte til konkrete prosjekter med hovedvekt på sosiale tiltak. Stiftelsen deler også ut priser.

Midlene som deles ut av Stiftelsen Scheibler er avkastning av verdier tilført legatet gjennom avhending av Fabritiuskonsernet, som ble bygget opp av familien Scheibler.

I 2015 delte stiftelsen ut ca 10 millioner kroner. Stiftelsen konsentrerer i hovedsak sin innsats om Oslo-området og støtter som hovedregel ikke produksjon av film og bøker.
Søknader fra enkeltpersoner kan ikke ventes imøtekommet.

Sosiale prosjekter: Se Hvem kan søke.

Kulturelle prosjekter: Se Hvem kan søke.

Priser: Stiftelsen vil normalt utdele:

  • En årlig Designpris.
  • En årlig Kunsthåndverkpris.
  • Ærespris i design eller kunsthåndverk etter behov.
  • Stiftelsen kan også dele ut en Hederspris for sosialt arbeid.