• Erik Garaas (styreleder/forretningsfører))
  • Birgitte Lange (nestleder)
  • Liv Hatland
  • Sissel Benneche Osvold
  • Lars P. Fasting
  • Johannes Heggland