Erik Garaas (styreleder/forretningsfører)

Birgitte Lange (nestleder)

Sissel Benneche Osvold

Lars P. Fasting

Johannes Heggland

Elisabeth Gording Stang

Administrasjon:

Jeanette Persson (adm. sekretær)