Erik Garaas (styreleder/forretningsfører)

Elisabeth Gording Stang (nestleder)

Birgitte Lange

Sissel Benneche Osvold

Lars P. Fasting

Johannes Heggland

Lill Salole

Administrasjon:

Jeanette Persson (adm. sekretær)