Utradisjonell prisutdeling

Utradisjonell prisutdeling

Den 8. Juni kunne styreleder i Stiftelsen Scheibler dele ut Hedersprisen til Tove Smaadahl for hennes innsats for å ivareta voldsutsatte kvinner, bl. a. gjennomm etablering av krisesentere. Styremedlem Sissel Benneche Osvold delte ut Kunsthåndverk og Design prisen til Kjersti Johannessen og Falke Svatun for deres fremragende håndtering av materialer og nyskapende evner.

les mer »
Typografi som kunst

Typografi som kunst

Stiftelsen Scheiblers opphav er den grafiske industrien og Fabritius trykkerier. Det er en glede for oss at Torbjørn Eng med bakgrunn fra Fabritius nå har skrevet boka «Da typografien ville være kunst» med støtte fra Scheibler. Her er forfatterens omtale av boka og en lenke til en sentral del av boka. http://typografi.org/da_typografien_ville_vaere_kunst/assets/da_typografien_ville_vaere_kunst_utdrag.pdf

les mer »
Scheiblers hederspris til Tove Smaadahl

Scheiblers hederspris til Tove Smaadahl

Scheiblers Hederspris til Tove Smaadahl Stiftelsen Scheibler deler ved enkelte anledninger ut en hederspris på 100.000 kroner til en person som gjør en ekstraordinær innsats for andre mennesker. Scheiblers Hederspris 2020 tildeles Tove Smaadahl for sitt arbeid mot vold mot kvinner. Tove Smaadahl har gjennom sitt yrkesliv kjempet en utrettelig og fundamental kamp for retten […]

les mer »
Scheiblers priser for Design og Kunsthåndverk 2019

Scheiblers priser for Design og Kunsthåndverk 2019

Tirsdag 11. februar ble Scheiblers priser for Design og Kunsthåndverk 2019 delt ut for 21. gang. Designprisen ble tildelt Stine Aas og Kunsthåndverkprisen gikk til Toril Bonsaksen. Prisene er nå på kr 250.000 og ble utdelt i Mellomstasjonen, foran det nye Nasjonalmuseet. Utdelingen skjer i samarbeid med Nasjonalmuseet, og seniorforsker Widar Halén er faglig rådgiver […]

les mer »
Lill Salole nytt styremedlem i Scheibler

Lill Salole nytt styremedlem i Scheibler

Lill Salole er cand.polit. i psykologi og forfatter. Hun har i en årrekke jobbet med og skrevet om temaer som tilhørighet og utenforskap, identitet og oppvekst, samt omsorgs- og oppdragelsespraksiser, familierelasjoner og familievold i en migrasjonskontekst. I sitt arbeid er hun særlig opptatt av mangfold, antirasisme, interkulturell forståelse, transnasjonalt familieliv og ressurser i en krysskulturell […]

les mer »
Scheiblers priser for Design og Kunsthåndverk 2018

Scheiblers priser for Design og Kunsthåndverk 2018

Designprisen på 200.000 kr er tildelt Michael Olestad Nybråten og Kunsthåndverkspriser på kr 200.000 er tildelt Ahmed Umar. Alle bilder ved fotograf Ole Christian Eklund Prisutdelingen var 27. November i Nasjonalgalleriet.og prisene ble delt ut av stiftelsens styremedlem Sissel Benneche Osvold. Scheiblers rådgiver i forbindelse med prisutdelingene er seniorforsker Widar Halén ved Nasjonalmuseet. Sissel fortalte […]

les mer »