Stiftelsen er underlagt og reguleres av Stiftelsesloven som trådte i kraft 1. januar 2005.

Lotteri- og stiftelsestilsynet er fra samme dato øverste kontrollorgan.

Stiftelsen er registrert i Enhetsregisteret i Brønnøysund og i Stiftelsesregisteret i Førde.