Scheiblers priser for Design og Kunsthåndverk 2019

Tirsdag 11. februar ble Scheiblers priser for Design og Kunsthåndverk 2019 delt ut for 21. gang. Designprisen ble tildelt Stine Aas og Kunsthåndverkprisen gikk til Toril Bonsaksen.

Prisene er nå på kr 250.000 og ble utdelt i Mellomstasjonen, foran det nye Nasjonalmuseet. Utdelingen skjer i samarbeid med Nasjonalmuseet, og seniorforsker Widar Halén er faglig rådgiver for styret i Stiftelsen Scheibler. Prisutdeler var stiftelsens styremedlem Sissel Benneche Osvold. Prisene er de største i Norge i sitt slag.

Midlene til Stiftelsen Scheibler ble i sin tid donert av Nanna og Hroar Scheibler, og i sin velkomstale pekte Widar Halén bl.a. på den betydning Hroar Scheibler har hatt for norsk design og kunsthåndverk. Han lot ofte unge talenter slippe til i sin grafiske industri og forlagsvirksomhet, både som forfattere, illustratører og grafiske designere.

I sin overrekelse av prisene pekte Sissel Benneche Osvold på at begge de to prisvinnerne var opptatt av at ting skal få leve videre og få respekt i samtiden. De vil at vi skal dumpe mindre og se verdien av det vi faktisk har. Ut fra den tankegangen skapes det genuine gjenstander og design.

Metallkunstner Toril Bonsaksen gjenbruker gamle og slitte gjenstander. Gammelt metallbestikk blir for eksempel til intrikate og geniale sammensetninger i Toril Bonsaksens arbeider – ofte fugler, som er et gjennomgående tema hos henne. Hun anvender også gamle og rustne gjenstander hun har funnet på Tåvær, et gammelt handelssted på øya Vega på Helgelandskysten. Alle objektene bærer derfor i seg en historie. Bonsaksen (f. 1973) er utdannet metallkunstner med MFA i smykkekunst fra KHIO i Oslo i 2008. Hun er innkjøpt av Nasjonalmuseet og Nordenfjeldske Kunstindustrimuseum og har gjort en rekke utsmykninger til skoler og offentlige bygninger.

Designer Stine Aas bruker miljøvennlige materialer. Stine Aas har siden debuten for bare noen få år siden designet møbler, lamper og objekter som er enkle, elegante og nyskapende. Aas skaper hverdagsobjekter som knagger, vannkanner og stoler hvor ikke bare form og funksjon er viktig, men der objektene kombineres med helt spesielle farger som hun selv utvikler. Northern har produsert de fleste av arbeidene hennes, som stolen «Oaki», kannen «Grab», knaggholderen «Nest» og lampen «Alter», som består av et håndhamret flak av miljøvennlig aluminium. Aas (f. 1989) har en MA fra KHIB i møbeldesign og bor og arbeider i Bergen. Hun har deltatt på utstillinger i Stockholm, Helsinki, London, Milano, New York og Los Angeles. Hun er innkjøpt av Nasjonalmuseet.

Alle fotografier er ved Vilde Blix Huseby

Tildelingene har fått bred omtale i media. Vi har nedenfor gjengitt noen lenker til disse:

https://bo-bedre.no/design/vinneren-av-norges-storste-designpris-2019

https://norskekunsthandverkere.no/aktuelt/scheibler-prisen-2019-til-metallkunstner-toril-bonsaksen

https://www.dinepenger.no/kultur/kunsthaandverkspriser-til-stine-aas-og-toril-bonsaksen/24785976

https://www.google.no/amp/s/amp.mynewsdesk.com/no/nasjonalmuseet/pressreleases/baerekraftige-materialer-staar-sentralt-hos-aarets-vinnere-av-norges-stoerste-priser-for-kunsthaandverk-og-design-2965056

https://kulturplot.no/kunst/2020/kunsthandverkspriser-til-stine-aas-og-toril-bonsaksen

https://e24.no/i/BRE3y0

https://mre.no/kunsthandverksprisar-til-stine-aas-og-toril-bonsaksen/Type/NTB/19.1.77577

https://www.fjordabladet.no/npk/innenriks/2020/02/11/Kunsthandverksprisar-til-Stine-Aas-og-Toril-Bonsaksen-21064923.ece

https://www.sunnmoringen.no/npk/innenriks/2020/02/11/Kunsthandverksprisar-til-Stine-Aas-og-Toril-Bonsaksen-21064924.ece

https://nordrenett.no/kunsthandverksprisar-til-stine-aas-og-toril-bonsaksen/Type/NTB/19.1.35289

Kommentarer er lukket.