Scheiblers hederspris til Tove Smaadahl

Scheiblers Hederspris til Tove Smaadahl


Stiftelsen Scheibler deler ved enkelte anledninger ut en hederspris på 100.000 kroner til en person som gjør en ekstraordinær innsats for andre mennesker.


Scheiblers Hederspris 2020 tildeles Tove Smaadahl for sitt arbeid mot vold mot kvinner.


Tove Smaadahl har gjennom sitt yrkesliv kjempet en utrettelig og fundamental kamp for retten til et liv uten vold. Hun har fremstått som et forbilde gjennom sin innsats for at kvinner skal få leve som frie, trygge og likeverdige mennesker.


Tove har vært sterkt involvert i arbeidet med å bygge opp et krisesentertilbud Norge. Hun var blant annet en av initiativtakerne til Indre Østfold krisesenter i 1984, hvor hun arbeidet til hun ble ansatt som daglig leder av Krisesentersekretariatet i 1999. Tove ledet Krisesentersekretariatet frem til hun gikk av med pensjon i 2020.


Årets pandemiutbrudd og påfølgende på bud om å forbli i hjemmet har gjort at omfanget av vold i nære relasjoner har økt verden over. I tillegg til å hedre Tove for hennes banebrytende arbeid, ønsker vi i Scheibler med denne prisen derfor også å fremheve betydningen av å forebygge og bekjempe dette alvorlige samfunnsproblemet.

Kommentarer er lukket.