Om Talentprisutdelingen 2010

I et felles arrangement mellom Nasjonalmuseet for kunst, arkitektur og design og Stiftelsen Scheibler fredag 16. april 2010, ble Scheiblers talentpris i design og kunsthåndverk for 2010 utdelt. Prisutdeler var Kaci Kullmann Five.

Som faglig grunnlag for vår tildeling har vi også i år fått hjelp av Nasjonalmuseet for kunst, arkitektur og designs fagfolk. De presenterer tre unge talenter i hver gruppe for oss og stiftelsens styre velger. En spesiell takk til avdelingsdirektør design og kunst Widar Halén.

Valget falt på:

Talentpris i kunsthåndverk: Inrid Askeland                                  – se egen omtale.

Talentpris i design:            Jonas Ravlo Stokke og Øystein Austad – se egen omtale.

Litt om bakgrunnen for vårt valg av satsningsområde

I 2001 besluttet styret i de stiftelsene som eiet Fabritiuskonsernet å avhende dette for å samle alle midlene i en stiftelse som kunne virkeliggjøre giverens intensjoner om støtte til samfunnsnyttige og kulturelle tiltak bedre. Stiftelsene ble reorganisert og er nå samlet i Stiftelsen Scheibler.  Stiftelsen deler ut av sitt overskudd til konkrete prosjekter med hovedvekt på sosiale tiltak i Oslo.  Stiftelsen deler ut en hederspris hvert år på det samme feltet. I tillegg har vi gjennom noen år valgt å dele ut en talentpris innen kunsthåndverk.

Når giveren av stiftelsens midler selv la så stor vekt på kombinasjon av kunst og håndverk fant styret i stiftelsen det naturlig å dele ut en talentpris innen denne sektoren. Vi valgte imidlertid å bruke en ganske vid definisjon på kunsthåndverk og beveget oss etter hvert også over i design. Siden stiftelsen nå har flere midler til disposisjon for utdeling enn tidligere har vi valgt å etablere to talentpriser – en for kunsthåndverk og en egen for design.

Vi ønsker med dette å vektlegge hele formgivningsfeltet: design og kunsthåndverk. I forhold til billedkunst, teater og andre kreative yrkesformer har ikke unge talenter i disse to grenene fått den oppmuntring og oppmerksomhet som de fortjener i vårt land.

I våre naboland finnes noen prestisjetunge priser som tildeles kunsthåndverkere og designere.  Priser som også økonomisk er av stor betydning for mottakeren.  I Norge har vi stort sett kun hatt priser som gir heder og ære, men ikke noe å leve av. Jacob Prisen oppkalt etter overlærer og gullsmed Jacob Prytz henger høyest blant designer og kunsthåndverkere.  Den deles ut hvert år av Norsk Form til en veletablert designer

Norsk industri har i for liten grad forstått at det er viktig å engasjere gode designere. Det kan derfor ta flere år å komme inn som designer i industrien. Unge, talentfulle designere må dermed jobbe med unike produkter som kaster lite av seg økonomisk. Mange slår seg sammen i grupper, på lik linje med kunsthåndverkerne, for å kunne åpne verksted/utsalg i fellesskap og på denne måten stå sterkere. Styret iStiftelsen Scheibler velger derfor å satse på de unge talentene som trenger mer enn heder for å kunne lansere sine ideer og få innpass med sine prototyper. Talentprisene som deles ut er av en slik størrelse at de virkelig kan få betydning for unge formgiveres karrierer.

Stiftelsen Scheibler takker for samarbeidet med Nasjonalmuseet for kunst, arkitektur og design, og for den støtte de gir oss ved utdelingen av talentprisene.

Kommentarer er lukket.