Scheiblers hederspris til Tove Smaadahl

Scheiblers hederspris til Tove Smaadahl

Scheiblers Hederspris til Tove Smaadahl Stiftelsen Scheibler deler ved enkelte anledninger ut en hederspris på 100.000 kroner til en person som gjør en ekstraordinær innsats for andre mennesker. Scheiblers Hederspris 2020 tildeles Tove Smaadahl for sitt arbeid mot vold mot kvinner. Tove Smaadahl har gjennom sitt yrkesliv kjempet en utrettelig og fundamental kamp for retten […]

les mer »
Scheiblers priser for Design og Kunsthåndverk 2019

Scheiblers priser for Design og Kunsthåndverk 2019

Tirsdag 11. februar ble Scheiblers priser for Design og Kunsthåndverk 2019 delt ut for 21. gang. Designprisen ble tildelt Stine Aas og Kunsthåndverkprisen gikk til Toril Bonsaksen. Prisene er nå på kr 250.000 og ble utdelt i Mellomstasjonen, foran det nye Nasjonalmuseet. Utdelingen skjer i samarbeid med Nasjonalmuseet, og seniorforsker Widar Halén er faglig rådgiver […]

les mer »
Lill Salole nytt styremedlem i Scheibler

Lill Salole nytt styremedlem i Scheibler

Lill Salole er cand.polit. i psykologi og forfatter. Hun har i en årrekke jobbet med og skrevet om temaer som tilhørighet og utenforskap, identitet og oppvekst, samt omsorgs- og oppdragelsespraksiser, familierelasjoner og familievold i en migrasjonskontekst. I sitt arbeid er hun særlig opptatt av mangfold, antirasisme, interkulturell forståelse, transnasjonalt familieliv og ressurser i en krysskulturell […]

les mer »
Scheiblers priser for Design og Kunsthåndverk 2018

Scheiblers priser for Design og Kunsthåndverk 2018

Designprisen på 200.000 kr er tildelt Michael Olestad Nybråten og Kunsthåndverkspriser på kr 200.000 er tildelt Ahmed Umar. Alle bilder ved fotograf Ole Christian Eklund Prisutdelingen var 27. November i Nasjonalgalleriet.og prisene ble delt ut av stiftelsens styremedlem Sissel Benneche Osvold. Scheiblers rådgiver i forbindelse med prisutdelingene er seniorforsker Widar Halén ved Nasjonalmuseet. Sissel fortalte […]

les mer »
Scheiblers designpris 2016

Scheiblers designpris 2016

2016 Scheiblers Designpris Lars Beller Fjetland (f. 1984) Designprisen for 2016 på 200.000 kroner er tildelt Lars Beller Fjetland (f. 1983). Lars Beller Fjetland er utdannet økonom og bachelor i industridesign fra KHIB i 2012. Han vokste opp i et treskjærermiljø på Vestlandet og har alltid vært fascinert av naturlige materialer. I løpet av sin korte fireårige karriere […]

les mer »
2016 Scheiblers Kunsthåndverkspris

2016 Scheiblers Kunsthåndverkspris

2016 Scheiblers Kunsthåndverkspris Anna Talbot (f. 1978) Kunsthånverksprisen for 2016 på 200.000 kroner er tildelt Anna Talbot (f. 1978). Anna Talbot er en av våre mest interessante og oppsiktsvekkende smykkekunstnere. Hun har en solid utdannelse med kunsthistorie og etnografi fra Universitet i Bergen 1998-2001, deretter London Metropolitan UNI 2001-04, artist in residence på samme sted […]

les mer »