2008 Talentpris i kunsthåndverk: Ruta Pakarklyte

Talentprisen i Kunsthåndverk for 2008 på 150.000 kroner er tildelt Ruta Pakarklyte

Prisvinner Ruta Pakarklyte flankert av prisutdeler Kaci Kullmann Five og styreleder i Scheiblers Legat Gustav Heiberg Simonsen
Prisvinner Ruta Pakarklyte flankert av prisutdeler Kaci Kullmann Five og styreleder i Scheiblers Legat Gustav Heiberg Simonsen

Ruta Pakarklyte født i Litauen i 1975, har bodd og virket i Norge siden 2001. Hun har magistergrad fra Vilnius Kunstakademi (2000) og hovedfag i keramikk fra Kunsthøgskolen i Oslo fra 2003.

Etter åtte års utdannelse innså Ruta Pakarklyte at leiren ga like gode muligheter for kunstnerisk utfoldelse som hvilket som helst annet medium. Hun oppdaget at kunnskapen om dreining, støping, glasurer og leirtyper hadde gitt et brennende ønske om ”å fortelle noe”.

Først da innså hun at hennes virke var helt på høyden med billedkunstnerens og hun ble stolt av å arbeide i leire.

Ruta Pakarklyte ønsker å sette fokus på velstandssamfunnets skyggesider. Søplet hun møter i hverdagslivet har gitt grunnlaget for hennes kunstneriske refleksjoner og kreasjoner. Hun leter etter det som blir igjen etter forbruket og lager kompliserte støpeformer i gips av funn fra steder som mennesker har forsøplet. Disse funnene av gamle bildeler, ledninger, plast- og metallemballasje med mer gir opphav til komplekse, skjøre kreasjoner med høy kunstnerisk gehalt og skjønnhetsverdi. I en tid med stort fokus på miljø og global oppvarming minner Pakarklytes vakre verk oss om at forbrukersamfunnet bør avromantiseres.

Utrolig hva man kan forme i leire. Bildet illustrerer funn fra steder hvor mennesker har forsøplet
Utrolig hva man kan forme i leire. Bildet illustrerer funn fra steder hvor mennesker har forsøplet

Kommentarer er lukket.