2007 Hederspris: Cathrine Moksness

Hedersprisen på kr. 100.000,- er tildelt gatejurist Cathrine Moksness

Hedersprisen for 2007 tildeles Cathrine Moksness for hennes arbeid med Gatejuristen. Hun var initiativtaker til og er fortsatt drivkraften i Gatejuristen. Med sterkt engasjement for andre mennesker ønsker hun å skape rettssikkerhet for rusavhengige. Tildelingen er en anerkjennelse av en helt spesiell innsats og et arbeid det står stor respekt av.

Cathrine Moksness legger vekt på at Gatejuristen skal se hver bruker som enkeltmenneske. Hun selv og medarbeidere er aktivt ute i bybildet med sin danske sykkel som er blitt et varemerke for Gatejuristen. Her vet rusmisbrukere at de kan få generell informasjon om sine rettigheter. Saksmottaket hver torsdag ettermiddag brukes til møter med mennesker som ikke får sin rett og som ønsker å gjøre noe med det. Retten til midlertidig bolig, legemiddelassistert rehabilitering, tannpleie er sentrale områder det jobbes med. Men også andre juridiske spørsmål.

DONASJON

I tillegg til hedersprisen, gir legatet et bidrag på 400.000 kroner til det formål hedersprisvinneren arbeider med. Prisvinner bestemmer selv hvilke prosjekter hos Gatejuristen pengene skal gå til.

En fornøyd prisvinner, gatejurist Cathrine Moksness, flankert av glade givere fra Scheiblers Legat, Kaci Kullmann Five og Gustav Heiberg Simonsen. Prisutdelingen skjedde i Gatejuristens lokaler i Rådhusgaten i Oslo.
En fornøyd prisvinner, gatejurist Cathrine Moksness, flankert av glade givere fra Scheiblers Legat, Kaci Kullmann Five og Gustav Heiberg Simonsen.
Prisutdelingen skjedde i Gatejuristens lokaler i Rådhusgaten i Oslo.
Cathrine Moksness med Gatejuristens sykkel, som vekker oppmerksomhet i bybildet.
Cathrine Moksness med Gatejuristens sykkel, som vekker oppmerksomhet i bybildet.

Kommentarer er lukket.