2005 Hederspris: Liv Jessen

Hedersprisen på kr. 100.000,- er tildelt Liv Jessen

Hedersprisen for 2005 er tildelt Liv Jessen for hennes innsats for prostituerte og undertrykte kvinners rettigheter. I sitt arbeid for Pro Senteret har hun utrettelig vært en uredd talsperson for disse kvinnenes rettigheter. Hun har våget å stå for uortodokse synspunkter, har skapt debatt og gitt de prostituerte en stemme.

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

Prisutdelingen skjedde i Pro Senterets lokaler og på bildet ser vi Liv Jessen sammen med legatets nestleder Kaci Kullmann Five. En glad giver og en ikke mindre glad mottaker. Liv Jessen høstet masse ros fra sentrets brukere for det engasjement hun viser for en utsatt gruppe av byens vanskeligstilte.

DONASJON
Scheiblers Legat gir også et bidrag til prosjekter hedersprisvinneren arbeider med. Prosjektmidlene som doneres er kr. 400.000,-.

Kommentarer er lukket.