2001 Hederspris: Merete og Pi Mostue

Hedersprisen på kr. 100.000,- er tildelt Merete og Pi Mostue

Merete Mostue og Pi Mostue tildeles legatets Hederspris for år 2001 med kr. 100.000, for sin innsats for små barn i akutt krise.
I sitt åpne beredskapshjem, knyttet til Aline Spedbarnsenter, har Merete og Pi Mostue utvist en ekstraordinær og langvarig innsats preget av stor sosial innsikt og av et varmt og omsorgsfullt hjerte for barna.
Dette er innsats som fortjener respekt og heder.
Merete og Pi Mostue med et beredskapsbarn, flankert av Kaci Kullmann Five fra Scheiblers Legat og Ellen Sandberg fra Aline Spedbarnsenter
Merete og Pi Mostue med et beredskapsbarn, flankert av Kaci Kullmann Five fra Scheiblers Legat og Ellen Sandberg fra Aline Spedbarnsenter

Kommentarer er lukket.