2000 Hederspris: Kirsten Frigstad

Hedersprisen på kr. 100.000,- er tildelt Kirsten Frigstad

Styret i Scheiblers Legat har i år ønsket å gi hedersprisen til en person som har gjort en idealistisk og banerytende innsats for prostituerte kvinner. Valget var enkelt. Kirsten Frigstad fyller disse kriteriene fullt ut.

Kirsten Frigstad
Kirsten Frigstad

Hun var med på å starte Oslo kommunes Prostitusjonsprosjekt, og jobbet i dette fram til 1990. I 1988 utga hun sammen med Liv Jessen boka: «Jentene – ut av prostitusjonen» (Cappelen 1988).

Høsten 89 begynte hun hovedfagstudiet, og arbeidet fra sept. 90 på deltidsbasis som miljøarbeider og etterhvert som assistent for styreren i Kirkens Bymisjons Natthjem. Etter fullført hovedfag i 1992 overtok hun som leder for Natthjemmet i 1993, – en stilling hun fortsatt har.

Natthjemmet er et lavterskel – tilbud hvor kvinnene – hvorav de fleste er uten fast bopel – får dekket akutte behov som et sted å sove, få stelt seg, vasket klær og spist ordentlig. Denne kontakten følges opp så langt det er mulig i forhold til kvinnenes egne ønsker og behov. Den nevnte evalueringsrapporten dokumenterer at kvinnene er ekstremt utsatt for vold, mishandling og voldtekter. Denne volden er grovt underrapportert fordi kvinnene sjelden oppsøker legevakt eller anmelder overgrepene. De fleste av disse kvinnene har store rusproblemer.

Kirsten Frigstad har gjennom både sitt arbeid i Natthjemmet, den forskning hun har drevet og den offentlige debatt hun har vært ivrig engasjert i, skaffet seg en posisjon som en av de aller fremste kjennere av prostitusjonsfenomenet og problemene. Hun har omfattende tillit i prostitusjonsmiljøene, ikke bare blant de sosialt mest utsatte kvinnene, men også blant dem som jobber i egne leiligheter eller varierende former for institutter, og med mer sosial og økonomisk kontroll.

Kirsten Frigstad har våget å gå lenger enn mange andre sosialarbeidere i å solidarisere seg med kvinnene som driver prostitusjon. Hun var aktiv pådriver i arbeidet med å få prostituerte til å gå sammen i en interesseorganisasjon. Dette resulterte i PION – Prostituertes Interesseorganisasjon, der Kirsten Frigstad har hatt rollen som offentlig talskvinne. Det sier seg selv at dette arbeidet fører med seg spenningsfylte rolle-problemer, noe Kirsten Frigstad har mestret med stor sosial innsikt og intelligens – og med et varmt hjerte. Hun anvender sin fagkunnskap og utfolder sitt menneskesyn med en sjelden og imponerende kombinasjon av omsorg for de kvinner som lever i prostitusjonen og skarp avsløring av offentlighetens likegyldighet og ikke sjelden hykleri.

Kirsten Frigstad er, etter vår mening, en meget verdig kandidat til årets Hederspris: Utholdende, profesjonell og idealistisk innsats for en meget utsatt gruppe mennesker, – et menneske med en personlig integritet og ekthet som avtvinger stor respekt.

Kommentarer er lukket.